• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts

afkomstig uit Arendonk Belgi en Reusel

Artikelen

» Allemaal zien     1 2 3 4 5 ... 147» Volgende»

600 Jaar Brouwerijen in Oud-Turnhout

Rudy Cornelis, Heemkundekring Corsendonca
http://www.corsendonca.be

Memorie van Successie van Peter Huijbregts

Brouwerij Huybrechts 1797-1859

Dat een brouwerij zelfs in een relatief klein gehucht een hele tijd kan overleven bewijst brouwerij Huybrechts te Schuurhoven. De hoeve gelegen op de hoek Schuurhoven - Hoge Beemdstraat was in de vroege jaren 1700 aanvankelijk een gewone boerenstede, eigendom van Comelis Sips. Zijn erfgenamen verkochten in 1741 de hoeve met achterliggende gronden aan Catharina Nuyts, de weduwe van Peeter Joosen. Deze liet er al direct wat verbeteringen aanbrengen en een schuur oprichten naast het huis. De boerenwinning was gedurende 34 jaar eigendom van deze familie Joosen, tot Anthony Wouters, zoon van Adriaen en zijn echtgenote Theresia Mertens, deze aankocht injuni 1774. Anthony en Theresia waren vijf jaar eerder getrouwd en zij hadden n kind: Elisaheth' die op dat ogenblik vier jaar was. Het jonge gezin nam zijn intrek in de hoeve te Schuurhoven en bracht op zijn beurt veranderingen aan het huis aan. De woningen waren in die tijd nog niet zo solide, er moest bijgevolg regelmatig wat hersteld of vernieuwd worden. Zo werd de hoeve in 1788 vergroot. egen jaar later, op de laatste dag van januari, trouwde dochterlief met Antonius Huybrechts ' die 24 jaar eerder gehoren was te Hooge Mierde. Of hij het in zijn geboortedorp geleerd had is niet bekend, maar de knaap die bij de ouders Wouters kwam inwonen, had het de steeds over het oprichten van een brouwerij. Dat die droom ook snel waarheid werd leert ons het bederegister waarin de volgende kanttekening staat vermeld: "1797 gebouwt eene brouwerije' '. Na de installatie van het nodige materiaal kon Antoon Huybrechts du direct aan de slag als brouwer. Of hij ook met het werk op het boerenbedrijf vertrouwd en bezig was, is minder duidelijk. Als hij zijn beroep moest laten registreren was dat altijd 'brouwer', en niets anders. Tussen 1798 en 1815 zagen acht kinderen het levenslicht. Twee stierven jong, maar de zes anderen groeiden op en naarmate die groter werden konden zij ook al goed meehelpen in de landelijke brouwerij Huybrechts. Tot het moment kwam dat ook zij begonnen uitvliegen natuurlijk. De oudste dochter Maria Theresia huwde met Jan Frans Verrees en trok naar Mol. Tweede in de rij was Wilhelmus. Hij studeerde en werd pastoor in Dessel". Zoon Petrus Cornelius' echter was wel gewonnen voor de stiel van het bierbrouwen. Zelfs na zijn huwelijk met Joanna Knaeps bleef hij in het bedrijf werkzaam. Peter Comeel nam geleidelijk aan ook de roerstok over van zijn vader Antoon Huybrechts, die vanaf 1830 landbouwer, brouwer en koopman in hout en schors als beroep had. De brouwerij had in die tijd een productie van ongeveer 500 vaten bier per jaar>. Het vierde kind uit het gezin was Maria Huybrechts. Zij was haar leven lang ongehuwd en bleef altijd bij haar vader wonen. Antoinetta huwde Petrus Van Dijck die als bakker en herbergier aan de kost kwam. De jongste van de kinderen was Joanna. Zij trouwde met Joannes Merten, een fabrikant in tijken uit de Otterstraat. Behalve de brouwerij en achterliggend erf, omvatte deze hoeve ook nog verschillende percelen in de . Bemden' en de Schuerhovenberg. Hierbij hoorde ook een groot heide gebied van meer dan 14 hectaren, ten noorden van Schuurhoven, dat vanaf dan bekend werd als 'de Brouwers Heide', genoemd naar onze Schuurhovense brouwer.

Al deze goederen waren gerfd van de ouders Antonius Wouters en Theresia Merten. In het jaar 1845 overleed vrouw Elisabeth Wouters. wat heel wat teweeg bracht te Schuurhoven. Het gezin van zoon Peter Comeel was eerder al verhuisd naar de Begijnenstraat waar hij aan de slag kon als tapper. Dit was geen probleem voor iemand die al zijn ganse leven in de biersector actief was. Vader Antoon Huybrechts, ook al de 70 voorbij. voelde zijn krachten stilaan afnemen en besloot de brouwerij in 1846 over te laten aan zijn neefje August Verrees die al een tijdje als hulp in de brouwerij werkte. Antoon ging zijn zoon in de Begijnenstraat vervangen die de gekende zaak Den Engel? op de hoek van de Paterstraat overgenomen had. Uitbater van een herberg is niet echt een zwaar beroep en Antoon Huybrechts dacht hier nog wel een tijd actief zijn oude dag te kunnen doorbrengen. Zijn ongehuwde dochter Maria Catharina bleef bij hem wonen. Zes jaar lang, tot in de zomer van 1853, bleef Antoon in de Begijnenstraat wonen. De inwonende dochter was intussen gestorven en het werk werd toch te zwaar. Hij besloot in te trekken bij zijn jongste dochter Joanna Maria die gehuwd was met fabrikant Joannes Merten. Hun woning bevond zich aan het einde van de Otterstraat. Twee jaar bleef Antoon daar, en toen verhuisde hij nog maar eens. Den Engel op de hoek van de Markt werd zijn laatste woonplaats. Zoon Peter Comeel en zijn vrouw hadden nu de zorg van de inmiddels hoogbejaarde Antoon Huybrechts. Op 28 december 1856 overleed de ex-brouwer Antonius Huybrechts er op S3-jarige leeftijd.

Augustinus Verrees 1847 -1859

Hoe ging het verder met de brouwerij te Schuurhoven?
Vanaf 1847 was de nieuwe brouwer in brouwerij Huybrechts Augustinus Joannes Baptista Verrees". Hij was geen onbekende, in tegendeel. August was de zoon van Maria Theresia Huybrechts, de oudste dochter van brouwer Antoon Huybrechts. Na haar huwelijk met Joannes Franciscus Verrees was zij naar Mol uitgeweken, maar blijkbaar hielden ze toch altijd contact met het thuisfront te Schuurhoven. Hun zoon August werd al vlug naar de grootouders gestuurd om te helpen in de brouwerij. Hij bekwaamde zich in dit vak en nu zich de kans voordeed om de roerstok over te nemen greep August Verrees deze met beide handen. Bovendien was hij net getrouwd met Elisabeth Jansen", en het jonge paar had een onderkomen nodig. De volgende dertien jaar werd er onafgebroken voort gebrouwen en kwam negen keerde ooievaar langs. De bierproductie kende goede en slechte jaren in de tijd van brouwer Verrees, gaande van 250 tot 750 hectoliter drinkbier ieder jaar. Blijkbaar was het toch niet zo eenvoudig om een brouwerij draaiende te houden in een buitengehueht als Schuurhoven dat dunbevolkt was en waar bijna geen herbergen gevestigd waren. Er waren altijd die verplaatsingen over slechte wegen naar Oosthoven, Turnhout en Oud-Turnhout. August was al een tijdje op zoek naar een betere locatie voor zijn bedrijf. In februari 1859 diende zich een unieke kans aan toen de erfgenamen Jan Frans Merten - Vergouwen een bezit verkochten. In de aankondiging stond geschreven: "een en sc/wonen eigendom bestaande in groote voorhuizing van verscheidene beneden en bovenkamers, gebouwen voor brouwerij, en kleine woningen met hovingen gelegen te Turnhout in de Otterstraat. " Net wat August nodig had, een goede locatie en de nodige accommodatie om zijn brouwersstiel voort te zetten. De koop werd gesloten in de lente van 1859 . Oud-Turnhout had net zijn onafhankelijkheid gevierd. Brouwer Verrees laadde alles wat hij kon verhuizen van zijn oude brouwerij op de kar en trok daarmee naar de Otterstraat'". Alle herbergen lagen nu in een straal van twee kilometer van zijn nieuwe brouwerij. en hij zag zijn zaak openbloeien.
 

Eigenaar/BronRudy Cornelis, Heemkundekring Corsendonca
PlaatsTurnhout
Latitude (Breedte)51.3216509
Longitude (Lengte)4.93755770000007
Verbonden metAntonius Huijbreghts (Beroep); Augustinus Joannes Baptista Verrees (Beroep); Elisabeth Wouters (Beroep)

» Allemaal zien     1 2 3 4 5 ... 147» Volgende»

Contact

  • Contact
  • Uw naam
  • Alle informatie die u wilt toevoegen

Bericht Webmaster

Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord