Artikelen

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 126» Volgende»

Inschrijvingsregister gevangenen Petrus Huijbrechts

Diefstal
28 december 1878

De bloeitijd
Register no: 875
Voornamen en Namen Petrus Huijbrechts
Beroep-voor Militaire: rang arbeider
Plaats en dagteekening van geboorte Hilvarenbeek
Woonplaats-voor Militairen: Corps Hilvarenbeek
Datum van opneming in het gesticht 5 oct 1892
Dagteekening der onheroepelijk geworden veroordeling
en Rechtelijk College of Kantongerecht hetwelk die veroordeeling
heeft uitgesproken.
Voor vastgezetten wegens wangedrag en
gegijzelde getuigen(art 68 Strafv: het bevel van de Rechtbank
5 november 1878 Rechtbank te 's Bosch
Omschrijving der Overtreding of reden voor vastzetting Diefstal
Opgelegde Straf:
a.Hechtenis
b.Detentie
c.Vervangende hechtenis
d.Vervangende Detentie
Voor vastgezetten:
Duur der vastzetting
twee dagen gevangenisstraf

Dagteekening waarop de Straf of Vastzetting

ingaat 28 dec 1878
eindigt 30 dec 1878
Acte van overneming door den inbrenger en het hoofd van het gesticht te ondertekenen 25 december 1878 Ingeschreven en overgenomen De Kommandant (A van Driel)
Bij vertrek uit anderen hoofde dan door de expiratie van de
Straf of van den duur der vastzetting
Dagteekening van dat vertrek  
Reden van dat vertrek  
Is daartoe bevel gegeven of machtiging verleend, door wie en wanneer. In geval van gratie, datum van het besluit  
Bij vervoer naar elders, waarheen, en handteekening van den geleider met het vervoer belast.  
Vermindering van straf met vermelding van het daartoe betrekkelijk Koninklijk besluit  

Welke Straffen heeft de veroordeelde

na het einde der straf nog te ondergaan  
vroeger ondergaan  

Dagteekening:

Voor Strafgevangenissen de voorwaardelijke in vrijheidstelling.(art 15 W.v.S.)- en van het besluit  
der definitieve invrijheidstelling voor zover deze niet reeds in kolom 13 is vermeld  
van overlijden  

Bijzondere Renseignementen

Geslacht Man
Vader Antonie
Moeder Maria van Antwerpen
Nationaliteit Ned
Burgerlijke Staat gehuwd
Godsdienstige gezindte RK
Lager onderwijs genoten ja
Ouderdom (bij opening) 46 jaar
Gedrag in het gesticht Goed

Signalement

Lengte 1.72
Haar  
Wenkbrauwen  
Voorhoofd  
Oogen bruin
Neus gewoon
Mond gewoon
Kin rond
Baard  
Aangezicht ovaal
Kleur gezond
Gewone taal Ned
Bijzondere teekenen kaal hoofdig
Handteekening  
   

 


PlaatsHilvarenbeek
Latitude (Breedte)51.4651747
Longitude (Lengte)5.151090299999964
Verbonden metPetrus Huijbregts

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 126» Volgende»