Aantekeningen


Treffers 1 t/m 10 van 2,681

      1 2 3 4 5 ... 269» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1
Blijkens het Bevolkingsregister van Luyksgestel, periode 1893 - 1907 komt Johannes op 30 december 1905 bij Johannes Huijbs wonen en zou hij in maart1906 zijn overleden.. 
Huijbregts, Johannes (I707)
 
2 Voor zover bij ons bekend is tenminste nog één levende persoon verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Voor zover bekend levend (I681)
 
3 Voor zover bij ons bekend is tenminste nog één levende persoon verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Voor zover bekend levend (I764)
 
4
Petrus (Nu Petrus Waltherus) genoemd, verlaat op 16 mei 1938 het ouderlijk huis. Hij gaat wonen in wijk B 23 en huwt op 16 mei 1938 te Moergestel met Catharina Kemps, geboren op 8 februari 1911 te Oost-, West- en Middel Beers. (19110208)
Bron: Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde inv. nr. 20 folio 95 volgnr. 3 
Huijbregts, Petrus Waltherus (I1002)
 
5
Trouwt waarschijnlijk op 3 november 1765 met Jan Tops. De ondertrouw is op 19 oktober 1765. Opm. in de akte: Bruid uit Hooge Mierde, bruidegom uitLage Mierde.
Bron: DTB Hooge en Lage Mierde inv.nr. 53.14 , folio 17
------------------------------------------------------------

Jan Naaijkens, landbouwer en Francus van de Put, âveldwagter, wonende te Lagemierde, doen aangifte dat op dertig november 1815 is overleden Johanna Huijbregts, weduwe wijlen Jan Tops, geboortig van Hogemierden, oud negen en zeventig jaren, wonende te Hoogemierden, dogter van Peeter Huijbregts en van Catharina Sol. (18151130)
Bron: BS Hooge en Lage Mierde Deel 19 Jaar 1815 Akte 32, Huybregts, Johanna 
Huijbregts, Johanna (I672)
 
6
Uit de huwelijksakte van zijn zus Hendrina blijkt dat Adrianus schilder wordt. Hij is getuige bij het huwelijk van zijn zus, Hendrina.
Ook bij het eerste huwelijk van zijn zus Wilhelmina is hij getuige. Dan is hij fabrieksarbeider en 26 jaar.
Bij het tweede huwelijk van Wilhelmina is Adriaan weer getuige. Nu is hij weer schilder en inmiddels 33 jaar.
Waarschijnlijk woont hij dan in de Locomotiefstraat 3 te Tilburg.
Op 7 november 1934 woont hij in de Eekhoffstraat op nr. 4
Op 7 december 1934 verhuist hij naar de St. Nicolaasstraat 2
Op 25 maart 1935 naar nr. 12
Op 16 april naar de Hoefakkerstraat 9
Op 17 maart 1939 vertrekt hij naar Berkel, waar hij intreedt in het Trappistenklooster.
Hij is dan schilder
Bron: lkingsregister | Tilburg | Inv. nr. G099 1921-1939 Alleenwonenden en dienstboden - deel 99 - kaarten 1-999 
Huijbregts, Adrianus Franciscus Petrus (I327)
 
7
|Op 17 maart 1920 verhuist het gezin van Renier naar Bladel om daar te gaan wonen op het
adres Kom nr. 121, later 132.
Bron: Bevolkingsregister Bladel inv. nr. 18 folio 198 volgnr. 15, Huijbregts, Renier
Blijkens de Bevolkingsregisters van Bladel, resop. Periode 1924-1936 en periode 1936-1939 woont Reinier bij zijn vader te Bladel in wijk Aop nr. 132, later 167. Ook zijn zus Antonetta en zijn oom Cornelis wonen daar in.
Reinier is nog steeds sigarenmaker.
Waarschijnlijk blijft Reinier dus ongehuwd. 
Huijbregts, Renier (I1025)
 
8 Peter, die dan 26 jaar oud is en landbouwer te Reusel, zoon van Peter Huijbregts, overleden en Joanna van Gompel, tegenwoordig bij de bruiloft, huwt op 25 februari 1867 met Johanna Lemmens, eveneens 26 jaar, dienstmeid te Bladel, geboren te Bladel op 9 september 1840 (18400909) om 4 uur ?s middags als dochter van Jan Lemmen, landbouwer te Bladel, dan 34 jaar oud en Anna Maria Paridaans, landbouwster, dan 27 jaar. beiden zijn nu overleden.
Bron geboortegegevens Johanna: BS Bladel Deel 2 Jaar 1840 Akte 28, Lemmens, Johanna
Bij het huwelijk dienden diverse aktes overlegd te worden:
De akte dat Peter voldaan heeft aan zijn plicht jegens de Nationale Militie, gedateerd 28 februari 1867;
De geboorteakte van Peter;
De geboorteakte van Johanna;
Het bewijs dat de huwelijksafkondigingen zonder stuiting hebben plaatsgevonden te Bladel;
Het bewijs dat de huwelijksafkondigingen zonder stuiting hebben plaatsgehad te Reusel;
De akte van overlijden van Peter Huijbregts, vader van Peter;
De akte van overlijden van Jan Lemmens, vader van Johanna;
De akte van overlijden van Anna Maria Paridaans, de moeder van Johanna.
Getuigen bij het huwelijk waren:
Cornelis van Rooij, 44 jaar, landbouwer te Bladel, zwager van Peter;
Cornelis Borgmans, 33 jaar, landbouwer te Bladel;
Franciscus Verspaandonk, 33 jaar, tapper te Bladel;
Jan Mathijs Craens, 61 jaar, veldwachter te Bladel.
Peter, Johanna en haar moeder geven te kennen niet te kunnen tekenen of schrijven.
Bron: BS Bladel Deel 8 Jaar 1867 Akte 4, Lemmens, Johanna
 
Huijbregts, Petrus (I1624)
 
9 akte 1107  Ingenool, Trijntje (I2257)
 
10 Bron: BS Turnhout geboorteakte 103 13 mrt 1869 Huijbreghts, Constatina Maria Cornelia (I323)
 

      1 2 3 4 5 ... 269» Volgende»