Artikelen

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 125» Volgende»

Memorie van aangifte voor het recht van successie van de nalatenschap van Peter HuijbregtsMemorie van Successie van Peter Huijbregts

Memorie van aangifte voor het recht van successie van de nalatenschap van Peter Huijbregts

Door de ondergetekenden:
1e. Petrus van Bommel, landbouwer te Bladel, gehuwd in algeheele gemeenschap van goederen met Adriana Huijbregts;
2e. Johannes Huijbregts, landbouwer te Borkel en Schaft;
3e. Leonardus van Bommel, sigarenmaker, wonende te Hapert, gehuwd in algeheele gemeenschap van goederen met Petronella Huijbregts; en
4e. Theodorus Louwers, sigarenmaker te Bladel, zijne echtgenote Antonia Schats, in hunne respectieve hoedanigheid van mede voogd en moeder voogdesseover de minderjarige kinderen van wijlen Wouter Huijbregts, genaamd, Anna Cornelia, en Johanna Maria Huijbregts;
Ten deze domicilie kiezende ten gemeentehuyze te Bladel,Wordt hiermede aangegeven
Dat Peter Huijbregts aan zijne laatste woonplaats tot Bladel ab intestato is overleden den 25 April 1893, tot zijn eenige erfgenamen nalatende zijnekinderen Adriana, Johannes en Petronella Huijbregts en de kinderen van een vooroverleden kind, genaamd Anna Cornelia en Johanna Maria Huijbregts,staaksgewijze voor aľ deel;
Dat de nalatenschap van den overledene bestaat uit de helft van den boedel van hem en wijlen zijne echtgenoote Anna Paridaans, tot welken boedel behoort:

Aan Actief
Eene boerderij, gelegen onder Bladel, kadastraal Bladel en Netersel, Sectie B nr 602, Sectie C nr. 33, 105, 152, 345, 663, 664, 670, 779, 780, 948,662, 103, 221, 433, 64, 653, 1097, 59, en 354, Sectie D nr. 252 en Sectie B nr. 1007 tezamen groot 5.60.65 HA. geschat op f 2060,-
Inboedelsgoederen en gereed geld en veldgewassen voor f 1000,-
Eene renteloze vordering ten laste van den boedel van Antonia Schats voornoemd en wijlen Wouter Huijbregts groot f 40,-
Totaal van het Actief f 3100,-

En aan Passief
Eene vordering wegens geleend geld, ten behoeve van Hendrikus Wijnen te Bladel dato 26 juni 1880, groot f 200,-
Saldo f 2900,-
Waarvan de helft of f 1450,- behoort tot de nalatenschap van Peter Huijbregts onder aftrek evenwel van zijne begrafeniskosten ad. f 50,-
Saldo der nalatenschap f 1400,-
Dat de overledene geene rentegevende vorderingen en aan het recht van overgang onderworpen zaken bedoeld bij wet van 31 December 1888 Staatsblad nr.263, heeft nagelaten en dat hij geene goederen in vruchtgebruik of als bezwaarde erfgenaam bezat en door zijn overlijden geen vruchtgebruik of periodiekeuitkeeringen zijn vervallen of overgegaan.

Geteekend in de maand October 1893

W.g. L. van Bommel
P. van Bommel
Th. Louwers
M.A. Schats

Eigenaar/BronMermories van Successie Oirschot, inv.nr. 77, aktenr. 60. Peter Huijbregts.
PlaatsBladel
Latitude (Breedte)51.362963
Longitude (Lengte)5.213639499999999
Verbonden metBladel; Borkel en Schaft; Hapert; van Leonardus Bommel; van Peter Bommel; Adriana Huijbregts; Johannes Huijbregts; Peter Huijbregts; Theodorus Louwers

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 125» Volgende»