Welkom

Aanmelden | Registreer uzelf

Familie Huijbrechts-Huijbregts

De familie Huijbregts, ook geschreven als Huijbrechts, Huijbreghts, Huijbregs, Huijbrechs, Hubrechs,Huijben, Huijb en Hubertus ook met variatie Y i.p.v IJ, is oorspronkelijk afkomstig van Arendonk in de Belgische Kempen. De 4e generatie is van omstreeks 1355 en is bekend als Peter de Molder, waarschijnlijk verwijzend naar het beroep van deze Peter namelijk dat van molenaar. De 5e tot en met de 11e generatie is waarschijnlijk bekend uit testamenten die zich bevinden in de Oud Rechtelijke Archieven van Arendonk. Op het concilie van Trente, 1545-1563, werd besloten dat er voortaan door de parochies doop- en trouwregisters bijgehouden moesten worden. Ook de gereformeerden gingen al snel over tot het bijhouden van deze registers. Ook al zijn deze registers vrij summier toch kunnen er veel familiebanden gevonden worden door de vermelding van o.a. de namen van bruid en bruidegom, de getuigen bij huwelijken vaak de vader, een broeder, een oom of voogd, en de geboorten en dopen met de namen van peter en meter.

"Reusel" en andere groepen Huijbregts

Een van de afstammelingen van Peter de Molder zou Huijbrecht Jan Thijs de Molder hebben geheten. Bij diens zoon werd Huijbrechts als patroniem (vadersnaam) in de naam opgenomen: Peter Huijbrechts de Molder. Een paar generaties lang bleef de combinatie van Huijbrechts en de Molder in de naam staan en bij Wilhelmus Hubertus Huijbrechts 1651-1732 is de Molder uit de naam verdwenen. Deze Wilhelmus uit Arendonk was de stamvader van de Reuselse Huijbregtsen. Dit gebeurde lang geleden en heel erg betrouwbaar zijn de bronnen misschien niet. Maar het is een aardige demonstratie hoe een patroniem in de naam verschijnt en later de oorspronkelijke achternaam verdringt..

Waarschijnlijk is dit vaker voorgekomen. Zo zouden de Hilvarenbeekse groep Huijbregtsen afstammen van Hubertus Loije. De stambomen roepen de vraag op of deze twee groepen Huijbregts überhaupt wel verwant zijn in de mannelijke lijn. Om hier zekerheid over te krijgen hebben we in 2016 een simpele genetische test laten uitvoeren. Het resultaat was volstrekt duidelijk: geen familie in de mannelijke lijn. (Voor deskundigen: Twee mannen uit de Reusel-groep hadden op hun Y-chromosoom de mutatie CTS1977. Een man uit de Hilvarenbeekse groep was geen drager van deze mutatie. Deze mutatie is ongeveer 4000 jaar geleden ontstaan. Een gemeenschappelijke voorvader moet dus nog eerder geleefd hebben. Dat noem je geen familie meer.)

Ook interessant is de situatie in het West-Brabantse Etten-Leur. De eerste Huijbregs die zich daar vestigde is Jan (Johannes) Willem (Wilhelmus) Huijbregs, geboren 7 september 1768 te Hoogemierde als zoon van Wilhelmus Huijbregs en Maria Janssen. Hij wordt leerlooier. Nadat hij eerst in Oudenbosch heeft gewoond, neemt hij zijn intrek in het huis "op de Leur onder Etten op nr. 236" bij "logementhoudster" Adriana van Gils, de weduwe van Martinus Smits. Weinige jaren later op 1 mei 1796 zijn beiden gehuwd. Zij krijgen samen nog een kind: Wilhelmus Huijbregts. Rond 1650 woonden er al wel Huijbregtsen in Etten, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat zij verwant zijn aan de Reuselse Huijbregtsen. Genetisch onderzoek zou ook hier duidelijkheid kunnen scheppen.

De naam Huijbregts of Huijbrechts of Huybregts ?

Hoeveel waarde moeten we hechten aan het schrijven van de naam Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts?

Op 2 januari 1914 doet Wilhelmus Adrianus Huijbrechts‏‎ aangifte van geboorte van zijn zoon Wilhelmus Franciscus Huijbrechts‏‎. De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft in de akte: "Huijbrechts" terwijl Wilhelmus zelf tekent met .."Huijbregts"... Als Cornelis Martinus Huybregts‏‎ aangifte doet van zijn zoon Martien blijkt op de typmachine van de gemeente Reusel geen letter Y te zitten. Voor het gemak maken ze er maar ij van.... Jan Cornelis Huijbregts‏‎, laat in 1939 een advertentie plaatsen in de krant. Zijn naam...JC Huibrechts... Op de gevel van Bakkerij Huijbregts uit Loon op Zand staat "Huybregts"..

Maar ook in Belgie weet men geen raad met onze familie naam. Als Adrianus Johannes Huijbregts‏‎, die trouwde met Philomina van den Blerk‏‎,aangifte doet van zijn zoon Wilhelmus Petrus Ludovicus Huijbreghts wordt de naam eerst geschreven als "Huijbreghts" maar verder op in de akte staat Adrianus Johannes Huijbregts‏‎ weer zonder H ? De H bij Wilhelmus Petrus Ludovicus Huybreghs wordt kennelijk tijdens of na het tekenen door gehaald. Adrianus tekent weer wel met Huijbreghts....

LET OP wanneer u iemand zoekt !

Om de "levende personen" te kunnen zien dient u in te loggen.

Contact

email imageAls u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.

Zoek

Bekende

Personen van deze familie die vrij op het internet zijn te raadplegen.